Borut Cerkovnik: Fikcijski predmeti in resnica v fikciji

V predavanju bodo predstavljeni nekateri filozofski pristopi k temu, kako lahko govorimo o fikcijskih predmetih in osebah oziroma jih prikazujemo. Govor bo tudi o težavah, v katere nas lahko takšna obravnava zapelje. Predstavljeno bo, kako lahko smiselno razlikujemo resnico v fikciji od resnice realnega sveta.

p9257449 k h9 ab
Gosti

15. 10. 2023, 13:00
Bela dvorana v Grajski Pristavi

Občina Ormož
Grossmann Fantastic Film And Wine Festival
Gradimo prihodnost skupaj
Unterhund
Mladinski center Ormož
Veseli četvrtak