Alternativna zgodovina: Okrogla miza z gosti festivala

Gosti festivala bodo podali svoja mnenja na temo alternativne zgodovine.

okrogla miza

14. 10. 2023, 20:00
Bela dvorana v Grajski Pristavi

Občina Ormož
Grossmann Fantastic Film And Wine Festival
Gradimo prihodnost skupaj
Unterhund
Mladinski center Ormož
Veseli četvrtak