Aljoša Harlamov: Smo, kar nismo: Ukronija kot zamah metuljevih kril in točke preloma kot nacionalna travma

Predavanje se bo v prvem delu osredotočalo na to, kaj nam ukronistični žanr pove o tem, kako njegovi ustvarjalci razumejo zgodovino in vlogo posameznika v njej oziroma posameznikovo moč, da spremeni tok zgodovine. V drugem delu pa bomo ugotavljali, kaj točke preloma, ki si jih pisci izberejo kot izhodišče za alternativno vesolje, točko, kjer je zgodovina fikcije ubrala drugo pot od zgodovine zunajliterarnega sveta, povedo o njihovih ideoloških stališčih in družbi, v kateri živijo oziroma živimo.

for all mankiind the scan truck 3d
Gosti

15. 10. 2023, 16:00
Bela dvorana v Grajski Pristavi

Občina Ormož
Grossmann Fantastic Film And Wine Festival
Gradimo prihodnost skupaj
Unterhund
Mladinski center Ormož
Veseli četvrtak