Hana Požgan Fišinger

Hana Požgan Fišinger je dijakinja umetniške gimnazije v Ljutomeru, ki se aktivno vključuje v projekte na področju filma in fotografije v šoli in izven nje. Zanima jo predvsem kamera in fotografija.

Hana Pozgan Fisinger1