Gaj Bobnarič

Gaj Bobnarič, dijak umetniške gimnazije v Ljutomeru, se aktivno vključuje v razne gledališke in filmske projekte v šoli in izven nje. Ukvarja se predvsem z gledališko režijo in igro ter s sodobnimi uprizoritvenimi praksami.

Gaj Bobnaric1