Benjamin Kerčmar

Benjamin Kerčmar je dijak tretjega letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, umetniška gimnazija, smer gledališče in film. Kot ljubitelj filma piše, režira, snema in tudi montira kratke filme, katere prijavlja na razne filmske festivale.

Benjamin Kercmar1