Vladislav Knežević

Vladislav Knežević (r. 1967) je medijski umetnik in režiser. Študiral je filmsko in televizijsko režijo na ADU v Zagrebu ter na De Vrije Academie v Haagu. Primarno se ukvarja z avdiovizualnimi raziskavami in kreira dela s pomočjo posnetega video materiala, digitalne fotografije, mikroanimacije, stereoskopske 3D-tehnike in generativnega elektronskega zvoka z namero ustvariti novo izkušnjo gledanja filmskega medija. Fokus njegovega interesa so koncepti, ki se nanašajo na robna področja resničnostnih kategorij, doživljajnost novomedijskih slik, digitalno estetiko, utilitarno-fantastične konstrukte in posledice tehnološko-znanstvenih raziskovanj na človeško izkušnjo. Med nazadnje nagrajenimi deli, ki izvirajo iz njegovih znanstvenofantastičnih aspiracij, so A.D.A.M. (2014), Dokument Parakozmik (2018) in Aqualia (2021). Profesionalno se ukvarja s TV režijo, režiral je skoraj 2000 TV oddaj, dokumentarnih projektov in glasbenih spotov (MTV Europe, Viva, MCM). Od leta 1989 ustvarja eksperimentalne in umetniške filme, ki so bili prikazani na več kot 200 festivalih in razstavah na vseh kontinentih. Je soustanovitelj in kustos Festivala 25 FPS ter medijskega projekta Sonvoyce on Source.

Občina Ormož
Grossmann Fantastic Film And Wine Festival
Gradimo prihodnost skupaj
Unterhund
Mladinski center Ormož
Veseli četvrtak