Okrogla miza: Cyberpunk: od ikoničnega podžanra in postmoderne metafore do organona bodočnosti

Moderator: Silvestar Mileta
Udeleženci: Zoran Roško, Ante Jerić, Riva Zmajoki, Marko Fančović, Davorin Horak, Vladislav Knežević, Simon Habjan, Borut Cerkovnik

Cyberpunk1

29. 10. 2022, 20:00
Rdeča dvorana

Občina Ormož
Grossmann Fantastic Film And Wine Festival
Gradimo prihodnost skupaj
Unterhund
Mladinski center Ormož
Veseli četvrtak