Ante Jerić: Cyberpunk kot metafizični optimizem: problem včitavanja uma na računalnik v romanih Gibsona, Morgana in Sawyerja

Filozofija in SF kot različna diskurza na različne načine uporabljata protiintuitivne scenarije. Filozofija nastopa fundacijsko, v poskusu utemeljevanja protiintuitivnih scenarijev in dokazovanja njihove koherentnosti, konsistentnosti in prepričljivosti, medtem ko SF kot fikcionalen žanr predpostavlja njihovo koherentnost, konsistentnost in prepričljivost ter nastopa pragmatično, ko pripoveduje o tem, kako bi bilo, če bi se uresničili. V tem predavanju bo kot protiintuitivni scenarij predlagano včitavanje uma na računalnik – je to mogoče, in če je, bi sken osebe bil identičen izvirni osebi? Najprej bomo ta scenarij poskusili utemeljiti in optirati za definitivne odgovore na ta vprašanja. Potem bomo preučili cyberpunk romane Williama Gibsona (Neuromancer), Richarda Morgana (Altered Carbon) in Roberta Sawyerja (Mindscan), ki zamišljajo možne bodočnosti, v katerih je tehnologija včitavanja uma v računalnik družbeno dejstvo in raziskujejo njene reperkusije za določene posameznike in družbe, v katerih živijo.

Ante Jerić (r. 1988) dela kot asistent na Oddelku za kroatistiko Filozofske fakultete v Reki. Je sodelavec Multimedijskega inštituta (MaMa). Je doktorand na Filozofskem modulu ZRC SAZU v Ljubljani, kjer pripravlja disertacijo o radikalni fenomenologiji Michela Henryja. Je avtor knjige Uz Malabou: profili suvremenog mišljenja (Multimedijalni institut, 2016).

Altered Carbon1
Gosti

30. 10. 2022, 14:00
Rdeča dvorana

Občina Ormož
Grossmann Fantastic Film And Wine Festival
Gradimo prihodnost skupaj
Unterhund
Mladinski center Ormož
Veseli četvrtak